Belbins teamrolle koncept – hvad er det?

Det er et værktøj, der kan hjælpe dig og dit team med at forstå, hvordan din personlige adfærd påvirker samspillet i jeres team, og hvilke forhold I skal tage med i betragtning, når I ønsker at opnå et effektivt og rart samarbejde i jeres team.

 

Hvad får man ud af det?

Ved at bruge Belbins teamrolle koncept i teamudvikling får I en øget forståelse for og anerkendelse af jeres forskellige bidrag. Endvidere giver det en forståelse for, hvordan teamets samlede profil indvirker på jeres samarbejde.

 

Hvordan bruges det?

Når I bruger Belbins teamrolle koncept, udfylder I alle et skema med en række udsagn. I beskriver på den måde jer selv og jeres egen adfærd. I udfylder også et skema, hvor I beskriver hinandens adfærd. Alle jeres svar samles sammen og danner derved grundlag for en samlet teamanalyse af jeres team samt en individuel beskrivelse af hver enkelt medlem i teamet.

Teamanalysen bygger på dine egne besvarelser om din egen adfærd samt dine kollegers observationer af din adfærd. Alle jeres svar sendes direkte til mig. Dine og dine kollegers besvarelse kan gøres anonyme, hvis vi aftaler det på forhånd. Sammen gennemgår vi resultaterne og kan bruge dem i det videre arbejde med dig og dit team.

 

Ønsker du yderligere information eller har du spørgsmål?

Jeg er autoriseret og meget erfaren bruger af konceptet, og jeg vil rigtig gerne høre om jeres succeser og udfordringer og hjælpe jer med at håndtere dem. Ring eller skriv og lad os mødes uforpligtende og undersøge, om der er basis for, at I sammen kan gøre det, I gør, endnu bedre.