Konflikter er grundlæggende noget bøvl!

Det er ok – og kan være sundt – at være uenige, når uenigheden udnyttes til at blive klogere på hinanden og hinandens interesser. Men når uenigheden udvikler sig til en konflikt – når parterne ikke længere samarbejder – så er det ikke længere godt for nogen af parterne – eller for omgivelserne.

 

Derfor opstår konflikter

Vi er opdraget til at argumentere for og konkurrere om at få ret, og derved få indflydelse på det udfald et problem eller en konflikt efter vores opfattelse bør få. Denne adfærd går helt tilbage til Sokrates, der lærte os at finde fejl, til Platon, der lærte os at søge efter sandheden, og til Aristoteles, der lærte os at sætte tingene i kasser. Denne adfærd førte til tabere og vindere og til at den, der forsøger at mægle i en konflikt, falder for fristelsen til at vælge hvilken person, der indeholder sandheden og har ret.

 

Mediation til håndtering af konflikter

Mediation er et koncept til håndtering og løsning af konflikter og til at forebygge at konflikter eskalerer. Mediation foregår som en faciliteret samtale og handler i bund og grund om at finde fælles interesser frem for at diskutere, om det den anden har gjort er rigtigt eller forkert.

I mediation fjernes begreber som rigtigt/forkert og fejl/sandhed, da udgangspunktet er, at begge parter indeholder en version af sandheden, som kan deles med hinanden.

 

Hvad gør mediation til en effektiv metode?

En konflikt går – som nævnt – ofte i hårdknude, når parterne tager udgangspunkt i individuelle krav i stedet for parternes fælles interesser og opgaver. Krav er fastlåste størrelser. Under en mediation fokuseres der på de ting og opgaver parterne har til fælles. F.eks. løsningen af en opgave eller et projekt.

Mediation er en metode, der er skabt for at løse konflikter på en måde, der skaber to vindere. Dette er muligt, da metoden fokuserer på at finde en løsning, der varetager begge parters behov, og hvor skyld og ansvar bliver ligegyldige faktorer! Processen bliver således et samarbejde mellem parterne.

Mediation bygger på et princip om, at parterne bedst selv kender deres konflikt og derfor bedst selv er i stand til at finde en løsning på konflikten. Mediatorens funktion er – som den neutrale part i konflikten – at styre og varetage samtalen og processen for at parterne får en forståelse for hinandens situation.

Parternes fokus ændres derved fra fortiden til fremtiden og ændres fra krav til behov og interesser. Mediatorens mål er at hjælpe parterne igennem processen for at finde en løsning på en værdifuld og konstruktiv måde, hvor løsningen indfrier begge parters behov og interesser, og derved sikrer at processen bliver et samarbejde, og at begge parter udviser ejerskab til løsningen.

 

Mediation gør det ikke alene …

Det er urealistisk at tro, at alle konflikter kan løses. En organisation helt uden uløste konflikter er nok ikke sandsynlig. Mediation er ikke et “vidundermiddel”, som man bare kan trække op af skuffen hver gang, der opstår en konflikt. Mediation er blot processen, der kan hjælpe på vej mod at nå til en løsning.

Forudsætningen for at nå en løsning er først og fremmest, at parterne i en konflikt er indstillet på at deltage i en mediation og vil efterleve de gode intentioner, der er grundlaget for en effektiv mediationsproces.

Ring eller skriv hvis du har brug for hjælp eller blot sparring til at håndtere en begyndende eller eskalerende konflikt.