Hold dine ledelseskompetencer i form – En overbygning til kurset Lederskabets Psykologi

Vaner bliver ikke til vaner, hvis ikke de holdes ved lige. Derfor tilbyder vi at hjælpe dig med at holde dit nye lederskab ved lige ved at deltager på en eller flere af vores overbygninger, som vi tilbyder til de ledere, der tidligere har været med på Lederskabets Psykologi. Her vil vi tage udgangspunkt i relevante og aktuelle temaer, der fungerer som supplement til de tre moduler på Lederskabets Psykologi. Kurserne kan gennemføres uafhængigt af hinanden og dermed også i den rækkefølge, det passer dig.

 

Ønsker du at høre mere om nogen af nedenstående kurser, så kontakt mig endeligt for en uforpligtende snak på 40 76 95 33.

Styr dit kropssprog

I vores arbejde som ledere med at sikre den enkelte medarbejderes evne til at tænke selvstændigt og kreativt, er det helt nødvendigt, at vi accepterer hvor stor betydning alt hvad vi gør har for vedkommende. I hele vores kommunikation, sender og modtager vi i tusindvis af signaler, som vi hver især tolker som positive eller negative. Vi er i stand til at fremme den positive effekt af vores kommunikation, ved at være opmærksom på hvordan vi som ledere agerer rent kropsligt.

Kurset, Styr dit kropssprog, bygger på en lang række øvelser, som har til hensigt at skabe en forståelse og en accept af hvordan vi langt lettere kan komme igennem med vores budskaber, når vi sikrer et anerkendende og alligevel handlekraftigt kropssprog overfor den medarbejder som har brug for støtte fra den vigtige person, en leder er.

Vi har allieret os med en meget erfaren skuespiller, som i mange år har trænet ledere i at få styr på kropssproget. Han vil kærligt og bestemt guide jer igennem træning og udvikling af kropssproget. Og ja, vi ved godt at det kan være grænseoverskridende, men det er i trygge og kompetente hænder, både med praktiske øvelser til selvindsigt og styrkelse af de kommunikative evner og med en række eksempler, så vi kan opleve hvilket potentiale, der er i at være bevidst om og justere sit kropssprog.

Den svære samtale

Har du prøvet at ligge vågen om natten, inden du næste dag skulle gennemføre en såkaldt svær samtale? F.eks. en fyring, en omplacering, en irettesættelse, en kollegial klage eller andre, helt dagligdags opgaver for en leder.

Når vi ikke kan overskue en opgave af denne karakter, kan det være fordi, vi ikke ved hvordan vi kan være venlige og imødekommende samtidigt med, at vi klart markerer os som ledere og påtager os vores ledelsespligt. Det kan også være fordi vi har udfordringer med, at håndtere vedkommendes reaktion. F.eks. gråd eller udadreagerende vrede, når vi afleverer det uundgåelige budskab.

Vi har samlet en række teoretiske og metodiske tilgange til dette ofte udfordrende aspekt af at være leder, og vil rigtigt gerne gøre det langt lettere for dig at gennemføre svære samtaler, så de ikke ender med at blive besværlige.

 

På kurset arbejder vi med følgende emner:

  • Håndtering af forskellige følelsesmæssige reaktioner hos modtageren
  • At kunne bevare en professionel og empatisk tilstedeværelse i situationen
  • At være opmærksom på eget og modtagerens kropssprog
  • Metoder til at kommunikere budskabet på en nærværende og konstruktiv måde
  • Casebaseret træning for den enkelte deltager
  • Hjernens håndtering når vi modtager, og afleverer, svære beskeder
  • Egen evaluering og refleksion efter gennemførelse af en svær samtale

Pris pr. kursus: 12.000 kr. hvilket inkluderer kost, logi og materialer til kurset (ex. moms).