Projektlederens Psykologi - Kursus i Anerkendende Projektledelse
null

Bliv en bedre projektleder!

Få indsigt i mere end 30 års erfaring med ledelse fra både det danske erhvervsliv og fra det offentlige. Lær vores unikke værktøjer, modeller og teknikker som vi kontinuerligt har brugt til at skabe effektfuld og varig forandring hos mennesker og i projekter. Forestil dig at være i stand til at:

 • håndtere en hvilken som helst projektledelsessituation på en konstruktiv måde.
 • være projektleder på en måde, så du opleves professionel og kompetent.
 • kunne stå fast ved dine egne holdninger, også når de ikke matcher styregruppens.
 • agere 100 % autentisk og i overensstemmelse med dine egne værdier.
 • forstå dine projektmedarbejderes, kollegers og chefers måder at tænke på.
 • skabe en atmosfære, hvor der ikke findes besværlige projektmedarbejdere.

Det er vores klare erfaring, at vi lever i en tid, hvor der er brug for kompetente projektledere i en væsentlig højere grad end tidligere. Det kan vi hjælpe dig med. Faktisk er det det, vi lever af!

Få indsigt i mere end 30 års erfaring med ledelse fra både det danske erhvervsliv og fra det offentlige. Lær vores unikke værktøjer, modeller og teknikker som vi kontinuerligt har brugt til at skabe effektfuld og varig forandring hos mennesker og i projekter. Forestil dig at være i stand til at:

 • håndtere en hvilken som helst ledelsessituation på en konstruktiv måde.
 • være projektleder på en måde, så du opleves professionel og kompetent i din organisation.
 • kunne stå fast ved dine egne holdninger, også når de er anderledes end f.eks. styregruppens.
 • agere 100 % autentisk og i overensstemmelse med dine egne værdier.
 • sætte dig ind i dine projektmedarbejderes, kollegers og chefers måder at tænke på.
 • skabe en atmosfære, hvor der ikke findes besværlige projektmedarbejdere.

Det er vores klare erfaring, at vi lever i en tid, hvor der er brug for kompetente projektledere i en væsentlig højere grad end tidligere. Det kan vi hjælpe dig med. Faktisk er det det, vi lever af!

Jeg har deltaget i et utal af lederkurser, men ikke i noget der kommer i nærheden af det, som du leverede…Tak for nogle fantastiske kursusdage i forbindelse med kurset Anerkendende Ledelse. 

Søren Andersen, Sikkerhedsleder, Power Plant Logistics, DONG Energy A/S – Hold 8

Jeg har deltaget i et utal af lederkurser, men ikke i noget der kommer i nærheden af det, som du leverede…Tak for nogle fantastiske kursusdage i forbindelse med kurset Anerkendende Ledelse.

Søren Andersen, Sikkerhedsleder, Power Plant Logistics, DONG Energy A/S – Hold 8

Kan du lede dig selv?

For at være en god projektleder, er det essentielt, at du er i stand til at lede dig selv. Der er store forventninger til dig som projektleder i dag. Du skal kunne ”stå godt på egne ben” for at kunne påtage dig lederskabet af et projekt og andre mennesker.

 

Du bør være i stand til at:

 • inspirere og motivere projektmedarbejderne til at nå målene med projektet.
 • håndtere udfordringer og problemer nysgerrigt og konstruktivt.
 • isolere dit private jeg fra dit professionelle lederskab.
 • udvise overskud, overblik og rummelighed i pressede situationer.
 • fastholde en høj grad af integritet når f.eks. chefen er uenig med dig.
 • kontrollere dit kropssprog, så det matcher dine ord.
 • agere på en måde, så du opleves som en sund rollemodel.
 • reflektere over din egen ledelsespraksis.
 • agere fordomsfrit og fleksibelt i alle relationer.

Hvad vil jeg lære?

Du vil lære hvordan vi mennesker fungerer mentalt, og hvordan vi ofte bliver ”kapret” og kommer til at gøre noget andet end det, vi egentlig ønsker. Du vil lære at bruge denne viden i dit lederskab af dit projekt og dig selv.

Du vil bl.a. lære om:

 • De 7 Anerkendende Principper som ledelsesfundament.
 • Det professionelle lederskab vs. det personlige lederskab.
 • Hjernens funktion og dens indflydelse på samarbejde.
 • Projektioner som afsæt for et autentisk lederskab.
 • Kropssprogets betydning for kommunikation.

Hvad kan jeg bruge det til?

Du bliver en projektleder med større selvtillid og selvværd, som kan agere konstruktivt og professionelt i alle tænkelige situationer. Det bliver nemmere for dig, at gennemføre ”svære samtaler” på en konstruktiv og autentisk facon.

Efter kurset vil du bl.a.: 

 • Opleve mere selvtillid som projektleder og højere selvværd som person.
 • Kunne udøve mere indflydelse gennem interesse og spørgsmål.
 • Være mere vedholdende og målrettet i dit projektlederskab – på den gode måde.
 • Kunne gennemføre ”svære samtaler” nemmere.
 • Opleve at relationer/medarbejdere ikke længere er besværlige.

Krævende? Ja, helt sikkert. Vi siger ikke, at det bliver nemt. Vi siger blot, at det bliver det hele værd. Det positive er, at du har fuld adgang til den vigtigste ressource i udviklingen af dig som projektleder, nemlig dig selv. Vi har en unik evne til, og stor erfaring med, på en særlig måde, at hjælpe dig på en tryg og komfortable måde. Vi arbejder kærligt konfronterende!

Du kan forvente en høj grad af involvering hvor øvelser, refleksionsgrupper og coaching vil være de bærende elementer, krydret med korte faglige oplæg. Vi arbejder ikke med Power point og bunker af papir, vi arbejder konkret og pragmatisk med dine cases og de cases der opstår i nuet.

Krævende? Ja, helt sikkert. Vi siger ikke, at det bliver nemt. Vi siger blot, at det bliver det hele værd. Det positive er, at du har fuld adgang til den vigtigste ressource i udviklingen af dig som projektleder, nemlig dig selv. Vi har en unik evne til, og stor erfaring med, på en særlig måde, at hjælpe dig på en tryg og komfortable måde. Vi arbejder kærligt konfronterende!

Du kan forvente en høj grad af involvering hvor øvelser, refleksionsgrupper og coaching vil være de bærende elementer, krydret med korte faglige oplæg. Vi arbejder ikke med Power point og bunker af papir, vi arbejder konkret og pragmatisk med dine cases og de cases der opstår i nuet.

Dét her kan jeg bruge til noget! Der er godt nok noget, jeg vil hjem og gøre anderledes nu! 

Leder, DONG Energy A/S

Dét her kan jeg bruge til noget! Der er godt nok noget, jeg vil hjem og gøre anderledes nu! 

Leder, DONG Energy A/S

Er dette kursus for dig?

Det tror vi, at det er!

Over de sidste 20 år har vi undervist projektledere, sikkerhedsledere og ledere i virksomheder og organisationer fra en bred vifte af brancher og i alle størrelser. Lige fra store koncerner som Danfoss, DONG Energy og Grundfos, til hospitaler, kommuner og institutioner i det offentlige, og til mindre virksomheder og efterskoler.

Uanset hvor du kommer fra som projektleder, handler projektledelse også meget om mennesker! Om at forstå mennesker. Om at vise oprigtig interesse for mennesker. Om at vide hvorfor, hvornår og hvordan man bedst kan give mennesker betydning og få mennesker til at have lyst til at arbejde sammen imod et fælles mål.

Vores erfaring er, at uanset hvilken type virksomhed man kommer fra, står alle over for samme type af udfordring: at kunne stå godt nok på ”egne ben” i svære situationer, til at kunne mestre sig selv, at kunne lede sig selv og at kunne bevare sin integritet og forblive autentisk i alle situationer – samtidig med at opgaverne bliver løst.

Hvis du har lyst til at deltage, er det vigtigste, at du er klar til at kigge indad og anerkende både, at du som projektleder påvirker de mennesker, du har omkring dig og samtidig hvordan din historie har påvirket, den du er i dag. At du er klar til at tage ansvar, og indse at dine tankemønstre og reaktionsmønstre har en stor indflydelse på dine projektdeltagere, og at du er åben og nysgerrig i forhold til evt. at ændre på noget af din adfærd.

Resten skal vi nok klare. Vores passion er at hjælpe dig med at blive en endnu dygtigere og mere autentisk projektleder.

Det tror vi, at det er!

Over de sidste 20 år har vi undervist projektledere, sikkerhedsledere og ledere i virksomheder og organisationer fra en bred vifte af brancher og i alle størrelser. Lige fra store koncerner som Danfoss, DONG Energy og Grundfos, til hospitaler, kommuner og institutioner i det offentlige, og til mindre virksomheder og efterskoler.

Uanset hvor du kommer fra som projektleder, handler projektledelse ogsåmeget om mennesker! Om at forstå mennesker. Om at vise oprigtig interesse for mennesker. Om at vide hvorfor, hvornår og hvordan man bedst kan give mennesker betydning og få mennesker til at have lyst til at arbejde sammen imod et fælles mål.

Vores erfaring er, at uanset hvilken type virksomhed man kommer fra, står alle over for samme type af udfordring: at kunne stå godt nok på ”egne ben” i svære situationer, til at kunne mestre sig selv, at kunne lede sig selv og at kunne bevare sin integritet og forblive autentisk i alle situationer – samtidig med at opgaverne bliver løst.

Hvis du har lyst til at deltage, er det vigtigste, at du er klar til at kigge indad og anerkende både, at du som projektleder påvirker de mennesker, du har omkring dig og samtidig hvordan din historie har påvirket, den du er i dag. At du er klar til at tage ansvar, og indse at dine tankemønstre og reaktionsmønstre har en stor indflydelse på dine projektdeltagere, og at du er åben og nysgerrig i forhold til evt. at ændre på noget af din adfærd.

Resten skal vi nok klare. Vores passion er at hjælpe dig med at blive en endnu dygtigere og mere autentisk projektleder.

Jeg har været meget begejstret for kurset Anerkendende Ledelse lige fra første gang vi var samlet på modul 1. Jeg har virkelig haft brug for de værktøjer du lærte mig. Jeg har håndteret flere personalesager langt mere professionelt efter kurset, og jeg glæder mig også over at kunne bruge det privat. Du formår at skabe en stemning under kurset, der får mig til at føle mig helt tryg, også selvom det drejer sig om ret personlige ting.

Lars Fenger, Lead Specialist at DONG Energy A/S

Jeg har været meget begejstret for kurset Anerkendende Ledelse lige fra første gang vi var samlet på modul 1. Jeg har virkelig haft brug for de værktøjer du lærte mig. Jeg har håndteret flere personalesager langt mere professionelt efter kurset, og jeg glæder mig også over at kunne bruge det privat. Du formår at skabe en stemning under kurset, der får mig til at føle mig helt tryg, også selvom det drejer sig om ret personlige ting.

Lars Fenger, Lead Specialist at DONG Energy A/S

Modul 1

Autenticitet og integritet

Personligt lederskab handler ikke om, hvordan du har det, men om hvordan du håndterer, at du har det, som du har det! Du får en forståelse for din egen adfærd og hvordan, den påvirker dig som menneske og leder.

Min betydning for andre

Man kan ikke ikke have betydning. Du vil – uanset hvor meget du prøver at undgå det – have betydning for andre mennesker. Lær om – og bliv bevidst om – hvilken (og hvor stor) betydning du har for dine medarbejdere.

Anerkendelse

Lær hvordan anerkendelse påvirker ikke bare dig men alle personer omkring dig, og dermed relationen imellem jer. Lær simple men effektfulde metoder til at påvirke relationer igennem målrettet anerkendelse – at give andre mennesker betydning.

At stå ved sig

Den største udfordring i livet er, at finde ud af hvem du er. Den næststørste er at lære at være glad for det du finder. Dit liv og din historie har præget dig og gjort dig til den du er. Lær og forstå hvordan du kan holde af hele dig og udnytte det i dit lederskab.

Modul 2

Personlighed – 4 mentale områder

Nogle er født højrehåndede og andre er født venstrehåndede. Din foretrukne hånd, vil altid være den foretrukne – hele livet. På samme måde er vi, på 4 mentale områder, født med forskellig personlighed. Lær om – og udnyt – din foretrukne personlighed.

Hjernen kaprer os

Hjernen har en unik evne til at manipulere os til at tro, at vi ved hvordan noget vil udvikle sig. Specielt det som er ubehageligt. Lær hvordan hjernen virker, og hvordan du kan tage kontrol over hjernen og forblive en professionel projektleder.

Projektioner og besværlige projektmedarbejdere

Mine tanker om andre fortæller ofte mere om mig end om de andre! Det kaldes for en projektion. Det er fundamentet for at lære at håndtere ”besværlige projektmedarbejdere”. Du lærer at se på og håndtere ”besværlige projektmedarbejdere” anderledes.

Problematisk samarbejde / Den svære samtale

Hvis du vil skabe fred, skal du ikke tale med dine venner, men med dine fjender, siger et gammelt indiansk ordsprog. Du skal ikke undgå ”besværlige mennesker”, du skal møde ham/hende! Du lærer masser af teknikker til at mestre den svære samtale.

Modul 3

Organisatorisk analyse

Du lærer at analysere dit projekt og dine medarbejdere efter en enkel og effektiv metode. Du får lært at strukturere den ledelsesmæssige indsats, der er nødvendig, for at hver enkelt projektmedarbejder trives og udvikles bedst muligt.

Organisatorisk projektledelse

Via metoder og filosofier fra modul 1 og 2 lærer du, at kombinere de enkelte dele med passende omhyggelighed. Derved får du en meget effektfuld værktøjskasse, som gør det nemmere for dig at styre dit projekt og nå i mål.

Bæredygtige relationer

Forudsætningen for at en gruppe lykkes er, at alle føler sig set, hørt og taget alvorligt. I en gruppe har alle ansvaret for, at ingen har det dårligt. Du lærer hvordan du imødekommer projektdeltagernes behov, uden at gå på kompromis med opgaven!

Realistisk projektledelse

Vi er sammen med dig i 9 dage. Lang tid nok til at vi – sammen – kan fordybe os i udviklingen af dit personlige lederskab og dine projektleder-kompetencer. På modul 3 samler du trådene og skaber en konkret plan for, hvordan du vil gøre brug af det lærte.

Aktørerne

Rigtig mange møder med mennesker i forskellige erhvervsmæssige sammenhænge har givet mig et solidt erfaringsgrundlag ved siden af min teoretiske baggrund som psykoterapeut.

Min lidenskab og min succes er, at mine kunder kommer i mål med den forandring, de ønsker.

Derfor engagerer jeg mig selv til fingerspidserne i arbejdet med mine kunder og deres udvikling.

Med en solid teoretisk viden inden for organisationsudvikling, psykologi og relationer, kombineret med 18 års praktisk erfaring i det felt, har jeg ry for at være både dygtig og skarp – men også nænsom.

Mit mod og min evne til at være sammen med dig om dine frustrationer, og det som er svært for dig, giver dig en unik øvebane, hvor du kan udvikle dig og dit lederskab.

Min passion er at hjælpe dig med, at gøre dig robust og udvikle din personlighed så du fremstår som en autentisk og karismatisk leder, der kan gøre det, der skal gøres på en ordentlig måde.

Tusind tak for et utroligt inspirerende kursus. Det har uden sammenligning været den mest bevidsthedsudvidende læringsproces, som jeg har været en del af. Jeg er med sikkerhed blivet mere bevidst omkring en lang række forhold, som jeg kan bruge i min ledelsesfunktion.

Michael Ravn Johansen, Manager, DONG Energy A/S

Tusind tak for et utroligt inspirerende kursus. Det har uden sammenligning været den mest bevidsthedsudvidende læringsproces, som jeg har været en del af. Jeg er med sikkerhed blivet mere bevidst omkring en lang række forhold, som jeg kan bruge i min ledelsesfunktion.

Michael Ravn Johansen, Manager, DONG Energy A/S

Reservér din plads nu

Så kontakter jeg dig ifht. yderligere information. Kurser oprettes i takt med at der er tilstrækkeligt med deltagere.

Pris

Prisen for kurset er kr. 29.000,- ex moms.

Dette inkluderer alle materialer.

Dertil kommer omkostninger til kost og logi, som udgør ca. kr. 3.500,- ekskl. moms pr. modul (ekskl. drikkevarer).

Tid og sted

Næste kursus er p.t. ikke fastlagt. Der oprettes hold når der er tilstrækkeligt med deltagere.

Alle moduler starter kl. 18.00 dag 1 og slutter kl. 15.00 dag 3. Kurset foregår Stenstruplund Kursuscenter på Fyn.

Få besked om fremtidige kurser

Spørgsmål?

Kontakt os på:

mail@larsthomsen.dk40 76 95 33
mail@larskjeldsen.dk60 13 27 77

Ønsker du en skræddersyet løsning til din virksomhed? Ring: 40 76 95 33

Til din chef – Derfor skal din projektleder deltage

Du skal investere i denne ledertræning fordi:

 • Du får en projektleder der i væsentlig højere grad kan ”stå på egne ben”.
 • Du får en projektleder, som bliver trænet i at kunne være sammen med sine projektdeltagere på en autentisk og troværdig måde.
 • Du får en projektleder, som har mod til at udfordre både organisationen og projektdeltagerne på en imødekommende og anderledes måde end tidligere.
 • Du får en mere effektiv projektleder, som også vil være en sund rollemodel for sine projektmedarbejdere.
 • Du får en projektleder, som er tydelig, målrettet og handlingsorienteret.
 • Du får en projektleder, som ikke snubler over sit eget mentale besvær.
 • Du får en projektleder, som rummer at varetage projektdeltagernes interesser og behov.
 • Du får en projektleder, som kan levere og eksekvere i organisationen.
 • Du får en projektleder med større selvtillid og selvværd som kan agere som professionel projektleder.
 • Du får en projektleder, som kan hjælpe dig med at gennemføre projektet effektivt.
 • Du får en projektleder som kan passe på sig selv og vedblive at være en sund og tilfreds medarbejder.
 • Du får således lavt sygefravær og stress og en høj grad af stabilitet i din organisation.

Du skal investere i denne ledertræning fordi:

 • Du får en projektleder der i væsentlig højere grad kan ”stå på egne ben”.
 • Du får en projektleder, som bliver trænet i at kunne være sammen med sine projektdeltagere på en autentisk og troværdig måde.
 • Du får en projektleder, som har mod til at udfordre både organisationen og projektdeltagerne på en imødekommende og anderledes måde end tidligere.
 • Du får en mere effektiv projektleder, som også vil være en sund rollemodel for sine projektmedarbejdere.
 • Du får en projektleder, som er tydelig, målrettet og handlingsorienteret.
 • Du får en projektleder, som ikke snubler over sit eget mentale besvær.
 • Du får en projektleder, som rummer at varetage projektdeltagernes interesser og behov.
 • Du får en projektleder, som kan levere og eksekvere i organisationen.
 • Du får en projektleder med større selvtillid og selvværd som kan agere som professionel projektleder.
 • Du får en projektleder, som kan hjælpe dig med at gennemføre projekter effektivt.
 • Du får en projektleder som kan passe på sig selv og vedblive at være en sund og tilfreds medarbejder.
 • Du får således lavt sygefravær og stress og en høj grad af stabilitet i din organisation.