MBTI

Der er ikke noget galt med mig, jeg er bare ikke dig!

Dette udsagn kan sagtens være den tanke man får, når man bliver mødt uforstående af et andet menneske. Og faktisk er det lige præcis det, MBTI handler om, at beskrive en forståelsesramme der hjælper med at forså, at vi mennesker kan være meget forskellige i vores kontakt med hinanden og i vores måde at opfatte, tænke og kommunikere på.

 

Hvad er MBTI?

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) er et psykologisk værktøj, der viser nogle af de grundlæggende personlige forskelligheder, vi mennesker er ”udrustet” med. MBTI er verdens mest udbredte og dokumenterede værktøj til bestemmelse af din personlighed.

 

Hvad kan MBTI bruges til?

Først og fremmest giver MBTI en meget grundlæggende selvindsigt. Selvindsigt er nødvendig for at kunne indgå i en konstruktiv relation med andre mennesker. En dybere selvindsigt forandrer, hvem jeg er, og giver mig således rigtig gode muligheder for at indgå i bæredygtige relationer med andre mennesker.

Ved at bruge MBTI som supplement til udviklingsprocesser kan jeg give dig en værdifuld selvindsigt og forståelse af din egen personlighed. Du kan få rigtig god indsigt i, hvorfor nogle ting falder dig naturligt, og hvorfor andre ikke gør. MBTI giver dig også en værdifuld forståelsesramme i arbejdet med at forstå at – og ikke mindst hvordan – andre mennesker er anderledes end dig.

Det giver dig mulighed for at ændre perspektiv og i stedet for at tænke i ”forkerthed” så begynde at tænke i ”forskellighed”.

MBTI kan anvendes i en lang række situationer. Meget ofte anvendes MBTI i forbindelse med personlig udvikling, lederudvikling, teamudvikling, forandringsledelse og konflikthåndtering. MBTI er velegnet til både individuelle udviklingsprocesser og teamudviklingsprocesser.

Læs kursusbeskrivelse her.

 

Ønsker du yderligere information, eller har du spørgsmål?

Jeg er certificeret i både trin I og trin II og er meget erfaren bruger af værktøjet og typeteorien. Og jeg vil rigtig gerne hjælpe dig med at få større selvindsigt via MBTI. Ring eller skriv og lad os mødes uforpligtende og snakke om, hvordan det kan gøres.