Forudsætninger for effektivt samarbejde

Når mennesker i et fællesskab skal løse en opgave effektivt og nå et fælles mål sammen, er der fire væsentlige forudsætninger, der skal være opfyldt. Alle skal:

  • kende målet
  • være motiverede for at nå målet
  • have tillid til hinanden
  • kende hinandens roller og kompetencer

Teamudvikling handler om at sikre, at alle fire forudsætninger er til stede i et fællesskab.

 

At kende målet

Klare, kendte og meningsfyldte mål er en forudsætning for, at alle involverede i en opgave kan udøve en effektiv indsats og nå i mål som planlagt. Hvis I ikke kan se måltavlen, så ved I ikke, hvor tæt I er på at vinde, og så ved I ikke, hvad der er bedst at gøre – lige nu!

 

At være motiveret

Rigtig meget erfaring viser, at den bedste drivkraft er motivation! At kunne se: ”what´s in it for me”. Det handler om at få alle i teamet til at kunne se, hvordan den enkelte får noget ud af at bidrage og være en del af holdet. Det kan være meget forskelligt, hvad hver enkelt motiveres af. En ting gælder dog for alle: ”lysten til at ville, skaber evnen til at kunne”.

 

At have tillid

At blive mødt med tillid medvirker til, at endnu ikke indfriet potentiale frigøres. Den, der i sin adfærd og med sit kropssprog signalerer tillid til sine omgivelser, vil selv blive mødt med tillid fra omgivelserne. Det betyder, at der opbygges en høj grad af tryghed i fællesskabet, og at bidraget til fællesskabet derved bliver markant større. Gode relationer bygger på tillid. Tillid er uundværligt i et bæredygtigt fællesskab!

 

At kende rollefordelingen

Når du ved, hvad din rolle er, og jeg ved, hvad min rolle er, så kan vi begge to prioritere vores individuelle indsats og yde effektivt til fællesskabet og det fælles mål.

At teamudvikle dækker over den samlede proces det er at sikre, at alle fire forudsætninger er til stede og vedbliver at være til stede.

 

Lad min mangeårige erfaring kommer jer til gode

Jeg har udviklet og gennemført en lang række teamudviklingsprocesser og -aktiviteter. Jeg har arbejdet med både små og store grupper, og jeg har mødt stort set alle faggrupper – på samme tid!

Det kalder på mange forskellige kompetencer, metoder og indsatsområder. Jeg prioriterer at arbejde med konkrete opgaver, hvor øvelser tager udgangspunkt i jeres egne opgaver og hverdag.

Jeg er erfaren bruger af både Belbins teamrolleteori og Jungs typologier (MBTI) og bruger gerne disse værktøjer, hvor det er relevant, og hvor det kan tilføre fællesskabet værdi.

Og jeg vil rigtig gerne høre mere om jeres grupper, teams og fællesskaber og hjælpe jer med at blive endnu bedre til at gøre det I gør. Ring eller skriv og lad os mødes uforpligtende og tale om, hvordan I sammen kan blive endnu bedre.