Ledelse er et relationelt håndværk!

Det er vigtigt, at du som leder mestrer at skabe fællesskab, at drage omsorg for den enkelte og sikre faglig og personlig udvikling for dine medarbejdere. Den, der føler sig set, hørt og taget alvorlig, føler sig betydningsfuld. Derfor skal du som leder mestre at få dine medarbejdere til at føle sig betydningsfulde!

Det er kendt og eftervist i rigtig mange sammenhænge, at trivsel og tilfredshed øger produktiviteten. Det er derfor, det er så vigtig at være omhyggelig med at sikre en høj grad af trivsel og tilfredshed hos medarbejdere. Det er en nødvendig forudsætning for at skabe bæredygtige resultater.

Ledelse er også at kunne forklare meningen og retningen!

Det er essentielt, at du som leder kender din egen, din afdelings og din virksomheds eksistensberettigelse. At skabe mening og retning handler primært om at skabe transparens, synlighed og motivation.

Klare, kendte og meningsfyldte mål er en forudsætning for, at alle involverede i en opgave kan udøve en effektiv indsats og nå i mål som planlagt. Den, der ved hvorfor, ved også hvordan!

”Hvis du ikke kan se måltavlen, ved du ikke, hvor tæt du er på at vinde, og så ved du ikke, hvad der er bedst at gøre lige nu!”

En essentiel ledelsesmæssig indsats handler derfor også om at sikre en forudsigelig fremdrift i de enkelte indsatsområder på en så tydelig måde, at alle i virksomheden kan se, hvor man er i forhold til målet, og at målet kan nås inden for de givne rammer.

Der skal være tydelig og klar sammenhæng i kæden: Vision – mission – strategi – handlingsplan – indsatsområde. Og den skal være tydelig og klar for alle medarbejdere i en virksomhed.

Enhver medarbejder i en virksomhed skal kunne svare på flg. spørgsmål:

– Hvad er vores eksistensberettigelse?

– Hvorfor er det, jeg gør, vigtigt?

– Hvad er jeg ansvarlig for?

 

Bliv hjulpet på vej med din ledelse

Jeg har en særlig evne til at arbejde med både det menneskelige fokus og det forretningsmæssige fokus på én og samme tid. Min erfaring, mit mod og min evne til at agere både nærværende og professionelt i det relationelle felt er unikt og er en af mine kernekompetencer.

Jeg gør brug af mange forskellige metoder i mit arbejde og jeg bevæger mig primært i feltet mellem coaching, rådgivning og undervisning. Jeg har en uddannelse som psykoterapeut og kan bruge terapeutiske metoder, hvis det er relevant. Og så har jeg stor erfaring med at udvikle og gennemføre skræddersyede seminarer og kursusforløb.

Og jeg vil rigtig gerne lytte til dine ledelsesmæssige udfordringer og hjælpe dig med at håndtere dem. Ring eller skriv og lad os mødes uforpligtende og finde en farbar vej hen imod dine personlige og forretningsmæssige mål.