Samarbejdets Psykologi - Et kursus i Anerkendende Samarbejde
null

Det traditionelle samarbejde

Det traditionelle samarbejde beskæftiger sig primært med metoder, der sætter fokus på problemløsning, analyser og fejlfinding.

Det traditionelle samarbejde er godt til at identificere de væsentlige problemer, at analysere årsagerne til dem og at finde fordele og ulemper ved løsningsmuligheder og til at lave handlingsplaner, der eliminerer problemerne.

Det traditionelle samarbejde afføder ofte spørgsmål som:

 • Hvad er det præcis, der er galt?
 • Hvorfor gik det galt?
 • Hvordan løser vi det?

Alt for ofte er tidspresset alt for stort til denne form for ramme omkring et frugtbart samarbejde, kolleger imellem. Desværre fører presset ofte til stress, dårligt selvværd, tvivl om egne kompetencer og sygemelding.

Derfor er der, i den tid vi lever i, behov for at medarbejdere lærer at mestre mere end blot det traditionelle samarbejde. Det er brug for, at medarbejdere blive endnu dygtigere til at samarbejde med sig selv og således blive endnu mere robuste.

På vores kursus “Samarbejdets Psykologi” har vi udviklet en øvebane, hvor vi tilbyder en række gennemprøvede og effektive metoder som gør deltagende i stand til, at bruge nye værktøjer samt træne det nye og derved tilegne sig en høj grad af robusthed og selvværd.

Psykologien i samarbejdet

Hvorfor overhovedet tale om det psykologiske aspekt i at samarbejde?

Fordi vi gensidigt skal sikre hinanden som kolleger, så vi alle får mulighed for at udnytte vores potentiale i dagligdagen. Forskning viser med al tydelighed, at både ledere og medarbejdere trives bedst og yder mest, hvis de arbejder i et miljø hvor anerkendelse er en naturlig del af hverdagens udfordringer.

Selve det at være anerkendende – at give sig selv betydning som menneske og kollega – og agere offensivt overfor kolleger og samarbejdspartnere er dog en langt vanskeligere disciplin, end de fleste forestiller sig. Vi har alle vores mentale mønstre med i bagagen i forhold til opdragelse og påvirkninger igennem livet. Det er disse mønstre vi arbejder med, så de ikke står i vejen for samarbejdet, af den ene eller anden grund.

Ledelse i dagens samfund betyder ofte et stort fravær overfor dem der skal ledes pga. et utal af møder, rejser, overordnet strategiudvikling, karrierepleje m.m. Meget ofte er den enkelte leder meget lidt tilstede rent fysisk. Derfor er det endnu mere vigtigt, at du som medarbejder selv kan tage ansvar for den daglige og gensidige anerkendelse, sammen med dine kolleger i afdelingen.

Medarbejdere på alle niveauer er ofte i tvivl om hvorvidt de performer tilfredsstillende. Og ofte med det resultat, at hvis bare man arbejder så hårdt som muligt og så længe som muligt, så opnås den ønskede anerkendelse – dog ofte uden held og med uheldige følger som nedslidning, svigt af dem derhjemme, bebrejdelser etc.

“Det her kursus er som at isolere loftet. Man mærker, at det virker lige med det samme.”

– Bjarne Daugaard Ley, Agro- Alliancen     

Formålet med kurset

Formålet med kurset er bl.a. at sikre, at du som medarbejder får forholdt dig ordentligt og professionelt til dine ressourcer og starter på en proces med at anerkende disse. Det er uhyre vanskeligt at agere anerkendende overfor andre, hvis du ikke kan eller vil anerkende dig selv og dit potentiale. Vi lægger vægt på, at du skal lære at stå ved både dine stærke og dine svage sider af dine faglige og personlige kompetencer.

Endvidere udvikler kurset din evne til at være anerkendende overfor andre. F.eks. evnen til at acceptere og respektere dine kolleger, uden at blive selvoptaget. Der arbejdes intensivt med samtaleteknik, som sikrer at en diskussion eller en konflikt kan gennemføres konstruktivt.

Formålet med kurset er også at udvikle din evne til at give dine kolleger feedback, både spontant og som aftalt. Det at du kan sige sin mening og blive lyttet til, udvikler din tryghed i gruppen og styrker din gruppes adfærd og udtryk udadtil i organisationen.

Hvad kan du forvente af kurset?

 • Et kursusindhold som matcher det din leder har mødt på et tilsvarende kursus ved navn Lederskabets Psykologi. Du får derfor mulighed for at udnytte jeres tillidsfulde samarbejde endnu bedre.
 • En inspirerende ramme, hvor du sammen med andre medarbejdere fra mange brancher, får mulighed for at udforske og arbejde med de konkrete udfordringer, I står med i jeres daglige virke.
 • Høj grad af involvering hvor øvelser, refleksionsgrupper og coaching vil være de bærende elementer krydret med korte faglige oplæg.
 • Forbedret evne til at være nærværende overfor kollegaer som f.eks. har problemer med en opgave.
 • Udvikling af evnen til forventningsafklaring i mødet med andre.
 • At kunne stå fast og støtte en kollega selvom vedkommende f.eks. bliver sur på en.
 • Forbedret evne til at præcisere intentionen bag egen adfærd overfor den anden.
 • Højere kontrol over negative mentale og emotionelle mønstre (at være i sine følelses vold), der kan stå i vejen for at være anerkendende og dermed spærre for ens egen eller andres mulighed for at bruge sig selv optimalt.
 • Udviklet evne til at tage sig af sig selv og ikke lade sig rive med af andres normer og forventninger.
 • Forbedret evne til at møde kollegaer uden fordomme og med en stor grad af nysgerrighed.
 • Udviklet evne til at skille de professionelle muligheder fra de private mønstre.
 • Klarlæggelse af hvilke professionelle værdier som skal være fremherskende i det daglige arbejde og hvilke af de private (måske begrænsende mentale mønstre) som skal nedtones på arbejde.
 • Sikring af evnen til at agere professionelt overfor andres (måske) uhensigtsmæssige adfærd.

“Kurset har givet mig indsigt i nogle ting, som jeg ikke troede var muligt.”

Deltagere

Det er muligt at deltage på Samarbejdets Psykologi når du i samarbejde med din nærmeste leder, har besluttet at dette kursus er relevant for dig. Det er et krav at din leder har været på Lederskabets Psykologi.

Inden kurset interviewer vi dig og din leder, for dels at sikre at I har fælles fokus for din deltagelse, og dels for at vi kan lære dig at kende – det gør udbyttet så meget større efter endt kursus.

Kurset består af 3 moduler

Kursets afholdes som 2 moduler á 3 dage samt en opfølgningsdag. Forvent en høj grad af deltagerinvolvering, hvor øvelser, refleksionsgrupper og coaching vil være de bærende metoder krydret med faglige oplæg.

Læs mere om indholdet på de første 2 moduler nedenfor. Opfølgningsdagen tager afsæt i deltagernes konkrete temaer fra de 2 første moduler.

Modul 1

Autenticitet og integritet

Personligt lederskab handler ikke om, hvordan du har det, men om hvordan du håndterer, at du har det, som du har det! Du får en forståelse for din egen adfærd og hvordan, den påvirker dig som menneske og leder.

Min betydning for andre

Man kan ikke ikke have betydning. Du vil – uanset hvor meget du prøver at undgå det – have betydning for andre mennesker. Lær om – og bliv bevidst om – hvilken (og hvor stor) betydning du har for dine medarbejdere.

Anerkendelse

Lær hvordan anerkendelse påvirker ikke bare dig men alle personer omkring dig, og dermed relationen imellem jer. Lær simple men effektfulde metoder til at påvirke relationer igennem målrettet anerkendelse – at give andre mennesker betydning.

At stå ved sig

Den største udfordring i livet er, at finde ud af hvem du er. Den næststørste er at lære at være glad for det du finder. Dit liv og din historie har præget dig og gjort dig til den du er. Lær og forstå hvordan du kan holde af hele dig og udnytte det i dit lederskab.

Modul 2

Personlighed – 4 mentale områder

Nogle er født højrehåndede og andre er født venstrehåndede. Din foretrukne hånd, vil altid være den foretrukne – hele livet. På samme måde er vi, på 4 mentale områder, født med forskellig personlighed. Lær om – og udnyt – din foretrukne personlighed i dit lederskab.

Hjernen kaprer os

Hjernen har en unik evne til at manipulere os til at tro, at vi ved hvordan noget vil udvikle sig. Specielt det som er ubehageligt. Lær hvordan hjernen virker, og hvordan du kan tage kontrol over hjernen og forblive professionel i dit lederskab.

Projektioner og besværlige medarbejdere

Mine tanker om andre mennesker fortæller ofte mere om mig end om de andre! Det kaldes for en projektion. Det er fundamentet for at lære at håndtere ”besværlige medarbejdere”. Du lærer at se på og håndtere ”besværlige medarbejdere” anderledes.

Problematisk samarbejde / Den svære samtale

Hvis du vil skabe fred, skal du ikke tale med dine venner, men med dine fjender, siger et gammelt indiansk ordsprog. Du skal ikke undgå en ”besværlig medarbejder”, du skal møde ham/hende! Du lærer masser af teknikker til at mestre den svære samtale.

Aktørerne

Rigtig mange møder med mennesker i forskellige erhvervsmæssige sammenhænge har givet mig et solidt erfaringsgrundlag ved siden af min teoretiske baggrund som psykoterapeut.

Min lidenskab og min succes er, at mine kunder kommer i mål med den forandring, de ønsker.

Derfor engagerer jeg mig selv til fingerspidserne i arbejdet med mine kunder og deres udvikling.

Med en solid teoretisk viden inden for organisationsudvikling, psykologi og relationer, kombineret med mere end 20 års praktisk erfaring i det felt, har jeg ry for at være både dygtig og skarp – men også nænsom.

Mit mod og min evne til at være sammen med dig om dine frustrationer, og det som er svært for dig, giver dig en unik øvebane, hvor du kan udvikle dig og dit lederskab.

Min passion er at hjælpe dig med, at gøre dig robust og udvikle din personlighed så du fremstår som en autentisk og karismatisk leder, der kan gøre det, der skal gøres på en ordentlig måde.

“Forløbet har givet mig indsigt i hvorfor jeg gør som jeg gør, og hvad andre gør ved mig. Jeg har fået værktøjer til at acceptere tingenes tilstand, men også til at komme videre i arbejdet med mig selv, og de mennesker jeg møder i fremtiden.”

Reservér din plads nu

Så kontakter jeg dig ifht. yderligere information.

Det praktiske

Kurset afholdes på Fyn og koster kr. 22.000,- ex. moms. Dertil kommer omkostninger til kost og logi som deltagerne afregner direkte med kursusstedet.

 

Tid og sted

Modul 1 og 2 starter kl. 18.00 dag 1 og slutter kl. 15.00 dag 3. Opfølgningsdagen starter kl. 9.00 og slutter kl. 19.00.

Der er p.t. ikke planlagt nogle kurser. Ring eller skriv hvis du er interesseret, så kommer du på listen over interesserede og vi kontakter dig når der er deltagere nok til et hold.

Få besked om fremtidige kurser

Spørgsmål af nogen art?

Ring eller skriv endeligt til mig:

mail@larsthomsen.dk – 40 76 95 33

Ønsker du en skræddersyet løsning til din virksomhed? Ring: 40 76 95 33