Samarbejdets Psykologi - Et kursus i Anerkendende Samarbejde
null

Hold 10 - Starter 13. nov. 2019

Vi trives bedst, hvis vi anerkendes!

Forskning viser med al tydelighed, at både medarbejdere og ledere trives bedst og yder mest, hvis de arbejder i et miljø, hvor anerkendelse er en naturlig del af hverdagens udfordringer.

Selve det at være anerkendende – at give sig selv betydning som menneske og kollega – og agere anerkendende overfor kolleger og samarbejdspartnere er dog langt vanskeligere, end de fleste forestiller sig. Vi har nemlig alle vores mentale mønstre med i bagagen eks. i forhold til opdragelse, kultur og påvirkninger igennem livet.

På trods af forskningen handler det traditionelle samarbejde på en dansk arbejdsplads om problemer, analyser og fejlfinding. Det traditionelle samarbejde er godt til at identificere de væsentlige problemer, analysere årsagerne til dem, finde fordele og ulemper ved forskellige løsningsmuligheder og til at lave handlingsplaner, der eliminerer problemerne. Det traditionelle samarbejde afføder ofte spørgsmål som: Hvad er det præcis, der er galt? Hvorfor gik det galt? Hvordan løser vi det?

Det er bare ikke sådan vi får effektive medarbejdere, glade kolleger og gode samarbejder.

Få et bedre samarbejde

Få indsigt i mere end 30 års erfaring med at forbedre samarbejde i og imellem teams fra både det danske erhvervsliv og fra det offentlige. Lær vores unikke værktøjer, modeller og teknikker som vi kontinuerligt har brugt til at skabe effektfuld og varig forandring. Forestil dig at være i stand til at:

 • Påvirke samarbejdet med dine kolleger i en positiv retning.
 • Have mere kontrol over mentale og emotionelle reaktionsmønstre.
 • Forbedre din evne til at overskue, hvad der ligger til grund for andres handlinger.
 • Forbedre kommunikationen i forhold til forventningsafklaring.
 • Stå fast og støtte en kollega – selv når det er svært.
 • Blive bedre til at passe på dig selv, og ikke lade dig påvirke af andres normer.
 • Anerkende og formidle intentionen bag din egen adfærd.
 • Klarlægge hvilke værdier, der skal være styrende i dit professionelle arbejde.
 • Kunne forblive professionel overfor andres uhensigtsmæssige adfærd.

Det er vores klare erfaring, at vi lever i en tid, hvor der er brug for kompetente meddarbejdere i en væsentlig højere grad end tidligere. Det kan vi hjælpe dig med. Faktisk er det det, vi lever af!

“Kurset har givet mig indsigt i nogle ting, som jeg ikke troede var muligt.”

Kan du lede dig selv?

For at kunne skabe et godt samarbejde, er det essentielt, at du ved hvordan du selv fungerer og reagerer i diverse situationer. Der er store forventninger til dig som medarbejder. Du skal kunne ”stå godt på egne ben” og være fleksibel og samarbejdsvillig.

 

Du bør være i stand til at:

 • isolere dit private jeg fra dit professionelle jeg.
 • udvise overskud, overblik og rummelighed i pressede situationer.
 • tage ansvar for dit eget arbejde og din egen læring.
 • håndtere udfordringer og problemer nysgerrigt og konstruktivt.
 • kontrollere dit kropssprog, så det matcher dine ord.
 • agere på en måde, så du opleves som en sund rollemodel.
 • reflektere over din egen arbejdsindsats.
 • agere fordomsfrit og fleksibelt i alle relationer.

De grundlæggende temaer på kurset

I løbet af 6 inspirerende dage fordelt over 2 moduler kommer vi forbi mange emner, der kredser omkring hvordan vi mennesker fungerer mentalt, og hvordan vi kan anvende denne viden til at få en bedre og mere konstruktiv hverdag med andre mennesker.

 

Nogle af de emner er bl.a.:

 • De 7 anerkendende principper
 • Forskellen og balancen mellem selvværd og selvtillid
 • Håndtering af projektioner som grundlag for sunde relationer
 • Jungs typologi som grundlag for forståelse af egen og andre mennesketyper
 • Kropssprog og ansigtsudtryk – i betydning for troværdig dialog

Hvad kan du bruge det til?

Læring bliver først rigtig værdifuld, når det omsættes til handling. Derfor har vi også meget fokus på, at de værktøjer og metoder, som du lærer på kurset, er nogen der let kan implementeres og være med til at gøre dit arbejdsliv nemmere og mere spændende.

 

Efter kurset vil du bl.a. kunne:

 • agere professionelt overfor andres uhensigtsmæssige adfærd
 • forstå dig selv og dine reaktionsmønstre bedre – og dermed agere anderledes
 • forstå dine kolleger bedre
 • se anderledes på problemstillinger, udfordringer og relationer
 • klarlægge dine professionelle værdier

“Det var en rejse ind i mit eget sind, som åbnede døren for at forstå mig selv – og andre”

Er dette kursus for dig?

Hvis du har lyst til at lære mere om dig selv, om dine kolleger og om mennesker generelt – så ja!

Over de sidste 18 år har vi undervist medarbjdere og ledere i virksomheder og organisationer fra en bred vifte af brancher og i alle størrelser. Lige fra store koncerner som Danfoss, DONG Energy og Grundfos, til hospitaler, kommuner og institutioner i det offentlige, og til mindre virksomheder og efterskoler.

Uanset hvor du kommer fra, handler samarbejde grundlæggende om mennesker! Om at forstå mennesker. Om at vise oprigtig interesse for mennesker. Om at vide hvorfor, hvornår og hvordan man bedst kan give mennesker betydning og få mennesker til at have lyst til at arbejde sammen imod et fælles mål.

Hvis du har lyst til at deltage, er det vigtigste, at du er klar til at kigge indad og anerkende både, at du som menneske påvirker de mennesker, du har omkring dig og samtidig hvordan din historie har påvirket, den du er i dag. At du er klar til at tage ansvar, og indse at dine tankemønstre og reaktionsmønstre har en stor indflydelse på dine kolleger, og at du er åben og nysgerrig i forhold til evt. at ændre på noget af din adfærd.

Resten skal vi nok klare.

2 x 3 dage – på opfordring fra ledere

Anerkendende Samarbejde er et kursus hvor du som medarbejder får både selvindsigt og indsigt i den måde du samarbejder og indgår i relationer med dine kollegaer og leder på. Det gør dig skarpere til at udnytte dine personlige styrker og bedre til at håndtere ”besværlige” kollegaer og til at håndtere konflikter

Dette kursus er udviklet på opfordring fra mange ledere, some har deltaget på Lederskabets Psykologi, som har ønsket, at kunne tilbyde deres medarbejdere et tilsvarende udviklingsforløb. Det giver ledere og medarbejdere mulighed for at tage udgangspunkt i samme paradigme og derved opnå en endnu højere grad af samarbejde og samtidig udvikle den enkelte medarbejder yderlige. Kurset kan dog fint stå alene, uden at ens leder har deltaget på Lederskabets Psykologi.

Kurset gennemføres over 2 x 3 dage, hvor du skal forvente en høj grad af deltagerinvolvering, hvor øvelser, refleksionsgrupper og coaching vil være de bærende metoder krydret med faglige oplæg. Der anvendes ikke Power Point eller PC. Alt arbejde og undervisning foregår i koncentrerede og intense rammer, hvor dine udfordringer gøres til her-og-nu-øvelser, så lige præcis det der er vigtigt og relevant for dig kommer i fokus.

Dette kursus er et kæmpe skridt for din personlige udvikling.

Modul 1

Autenticitet og integritet

Personligt lederskab handler ikke om, hvordan du har det, men om hvordan du håndterer, at du har det, som du har det! Du får en forståelse for din egen adfærd og hvordan, den påvirker dig som menneske og leder.

Min betydning for andre

Man kan ikke ikke have betydning. Du vil – uanset hvor meget du prøver at undgå det – have betydning for andre mennesker. Lær om – og bliv bevidst om – hvilken (og hvor stor) betydning du har for dine medarbejdere.

Anerkendelse

Lær hvordan anerkendelse påvirker ikke bare dig men alle personer omkring dig, og dermed relationen imellem jer. Lær simple men effektfulde metoder til at påvirke relationer igennem målrettet anerkendelse – at give andre mennesker betydning.

At stå ved sig

Den største udfordring i livet er, at finde ud af hvem du er. Den næststørste er at lære at være glad for det du finder. Dit liv og din historie har præget dig og gjort dig til den du er. Lær og forstå hvordan du kan holde af hele dig og udnytte det i dit lederskab.

Modul 2

Personlighed – 4 mentale områder

Nogle er født højrehåndede og andre er født venstrehåndede. Din foretrukne hånd, vil altid være den foretrukne – hele livet. På samme måde er vi, på 4 mentale områder, født med forskellig personlighed. Lær om – og udnyt – din foretrukne personlighed i dit lederskab.

Hjernen kaprer os

Hjernen har en unik evne til at manipulere os til at tro, at vi ved hvordan noget vil udvikle sig. Specielt det som er ubehageligt. Lær hvordan hjernen virker, og hvordan du kan tage kontrol over hjernen og forblive professionel i dit lederskab.

Projektioner og besværlige medarbejdere

Mine tanker om andre mennesker fortæller ofte mere om mig end om de andre! Det kaldes for en projektion. Det er fundamentet for at lære at håndtere ”besværlige medarbejdere”. Du lærer at se på og håndtere ”besværlige medarbejdere” anderledes.

Problematisk samarbejde / Den svære samtale

Hvis du vil skabe fred, skal du ikke tale med dine venner, men med dine fjender, siger et gammelt indiansk ordsprog. Du skal ikke undgå en ”besværlig medarbejder”, du skal møde ham/hende! Du lærer masser af teknikker til at mestre den svære samtale.

Aktørerne

Rigtig mange møder med mennesker i forskellige erhvervsmæssige sammenhænge har givet mig et solidt erfaringsgrundlag ved siden af min teoretiske baggrund som psykoterapeut.

Min lidenskab og min succes er, at mine kunder kommer i mål med den forandring, de ønsker.

Derfor engagerer jeg mig selv til fingerspidserne i arbejdet med mine kunder og deres udvikling.

Med en solid teoretisk viden inden for organisationsudvikling, psykologi og relationer, kombineret med 18 års praktisk erfaring i det felt, har jeg ry for at være både dygtig og skarp – men også nænsom.

Mit mod og min evne til at være sammen med dig om dine frustrationer, og det som er svært for dig, giver dig en unik øvebane, hvor du kan udvikle dig og dit lederskab.

Min passion er at hjælpe dig med, at gøre dig robust og udvikle din personlighed så du fremstår som en autentisk og karismatisk leder, der kan gøre det, der skal gøres på en ordentlig måde.

“Forløbet har givet mig indsigt i hvorfor jeg gør som jeg gør, og hvad andre gør ved mig. Jeg har fået værktøjer til at acceptere tingenes tilstand, men også til at komme videre i arbejdet med mig selv, og de mennesker jeg møder i fremtiden.”

Reservér din plads nu

Så kontakter jeg dig ifht. yderligere information.

Pris

Prisen for kurset er kr. 17.000,-. Dertil kommer kost og logi på Gl. Brydegaard, som udgør ca. kr. 3.850,- pr. modul (alle priser ex. moms).

Tid og sted

 • Modul 1: 13. – 15. november 2019
 • Modul 2: 11. – 13. december 2019

 

Alle moduler starter kl. 18.00 dag 1 og slutter kl. 15.00 dag 3. Kurset foregår Gl. Brydegaard, Helnæsvej 4, 5683 Hårby, hvor både indretning og beliggenhed skaber de ideelle rammer for kurset.

Få besked om fremtidige kurser

Spørgsmål af nogen art?

Ring eller skriv endeligt til mig:

mail@larsthomsen.dk – 40 76 95 33

Ønsker du en skræddersyet løsning til din virksomhed? Ring: 40 76 95 33