Lars Thomsen – Ekspert i lederskab

Mit navn er Lars Thomsen. Over de sidste 20 år har jeg hjulpet mennesker og organisationer med at skabe bæredygtige resultater og gode relationer.

Jeg arbejder med den del af lederskabet, der handler om det relationelle. Dét der ligger i relationen mellem dig og dine medarbejdere og dine kollegaer. F.eks. når du oplever, at de andre er besværlige og irriterende, eller hvis du oplever at dialogen er svær, og der ofte opstår misforståelser. Også det personlige lederskab er jeg optaget af. Lederskabet af den enkelte person og dennes parforhold, familie, karriere og fokus i tilværelsen i almindelighed. Alt det vores samfund giver anledning til, at vi som individer skal tage ansvar for.

Min portefølje er en bred og solid vifte af erfaringer og kompetencer som kan være en hjælp til at udvikle både dit professionelle og dit personlige lederskab.

Lad os tage en uforpligtende snak om, hvordan jeg kan hjælpe netop dig og din virksomhed med at nå nye højder.

Fagområder

Igennem de sidste 20 år har jeg specialiseret mig i at hjælpe ledere i både det private og det professionelle lederskab. Det betyder at jeg i dag tilbyder:

  • Lederudvikling
  • Organisationsudvikling
  • Konflikthåndtering
  • Personlig udvikling
  • Coaching & Supervision
  • Supervision

Dette inkluderer skræddersyede løsninger til netop din virksomhed. Ring: 40769533

Hvad kan jeg?

Jeg har en solid teoretisk baggrund inden for organisationsudvikling, psykologi og menneskelige relationer. Denne viden kombineret med mine mange års erhvervserfaring fra bl.a. DONG, Danfoss og Siemens, bruger jeg aktivt til at sikre fokus på resultater og fremdrift.

Jeg har en særlig evne til at gøre det menneskelige og det forretningsmæssige fokus til én og samme proces. Nøglen til bæredygtige relationer og personlig udvikling er at skabe en tryg og tillidsfuld ramme, således at ens individuelle begrænsninger kan bearbejdes. Jeg bruger min erfaring, mit mod og min evne til at agere både nærværende og professionelt igennem hele processen.

Sådan arbejder jeg

Jeg søger INDTRYK …

Alle situationer og organisation er forskellige, hvorfor der ikke er én løsning, der passer til alle. Derfor søger jeg først og fremmest indtryk for på den måde at forstå, hvad du/I har brug for.

Jeg undersøger verbale, non-verbale og organisatoriske signaler for at finde frem til såvel de tydelige som de underliggende problemstillinger.

Derudover sikrer jeg, at der er enighed om målet, samt at en løsning af de fundne problemstillinger støtter op om den overordnede strategi samt hjælper på vej mod målet.

Jeg giver UDTRYK …

Efter alle nødvendige indtryk er indsamlet, deler jeg mine oplevelser med jer. På baggrund af det jeg ser, hører og oplever i virksomheden, giver jeg udtryk for mine tanker og overvejelser i forhold til både mennesker, proces, udfordringer og målopfyldelse.

Jeg er konkret, præcis og ligefrem. Jeg er målrettet og stiller om nødvendigt også skarpt på tabuer.

I det hele taget er jeg omhyggelig med at udøve mest mulig modstand uden at gøre skade, i bestræbelserne på at hjælpe jer maximalt med at nå jeres mål.

Jeg efterlader AFTRYK …

For at en forandring skal være værdifuld skal den ikke bare bestå over tid, den skal også være bæredygtig.

Med fokus på mennesket, der skal udføre forandringen, og på relationerne imellem de involverede mennesker, sikrer jeg at min adfærd, mine udtryk og mine interventioner efterlader bæredygtige aftryk i såvel organisationen som i mennesket.

Min tilstedeværelse i en organisation eller hos et menneske gør en positiv forskel!

Jeg arbejder med lederskab

Jeg arbejder med den del af lederskabet der handler om det relationelle. Det der ligger i relationen mellem dig og dine medarbejdere og dine kollegaer. F.eks. når du oplever at de andre er besværlige og irriterende eller hvis du oplever at dialogen er svær og der ofte opstår misforståelser.

Jeg arbejder med, og er optaget af, at styrke dine evner til at håndtere ”besværlige” mennesker i enhver situation!

Personligt lederskab

Også dit personlige lederskab er jeg optaget af. Lederskabet af dig selv, dit parforhold, din familie, din karriere og dit fokus i tilværelsen i almindelighed. Alt det vores samfund giver anledning til, at vi som individer skal tage ansvar for.

Min portefølje er en bred og solid vifte af erfaringer og kompetencer som kan være en hjælp til at udvikle både dit professionelle og dit personlige lederskab.

Psykoterapi

At leve livet betyder også at gå igennem kriser, sorg og udfordringer. Det gælder for os alle, det er en naturlig del af livet.

Som psykoterapeut ved jeg en hel del om, hvordan vores hoved og krop fungerer. Den viden – kombineret med mere end 20 års samtale-erfaring – gør, at jeg kan hjælpe mennesker med at håndtere livet, når det er hårdt og besværligt. Læs mere om hvordan jeg som psykoterapeut kan hjælpe dig her.