“Når du træffer en beslutning for et andet menneske, tager dette menneske ikke ansvar for beslutningen, da det ikke har nogen andel i det valg, der er truffet“ (Irvin Yalom)

 

Når du som menneske ønsker at gøre noget andet end det, du plejer, er det en forudsætning (for at det vil lykkes med vedvarende effekt) at du oprigtigt ønsker, at denne forandring skal ske og at du kan se, hvordan det vil gavne dig!

Jeg vil ikke fortælle dig, hvad du skal gøre. Jeg vil derimod tale med dig og interessere mig for de ting du er optaget af, og derved hjælpe dig med at få de indsigter du har brug for, for at bevæge dig i den retning du gerne vil.

Dialogen kan foregå hos dig, på mit kontor eller vi kan vælge at gå en tur og tale mens vi går. En metode jeg har god og stor erfaring med.

Som coach må jeg nødvendigvis involvere dig, hjælpe dig med at skabe kommittent og hjælpe dig med at så et kim, så du kan påbegynde den forandring du ønsker, som kan lede dig frem til at …..

Jeg betragter blot coachingen som eet af flere virkemidler i en udviklingsproces med mennesker. Jeg arbejder oftest i en vekselvirkning mellem coaching, supervision og vejledning. Det er min erfaring, at det giver en god proces for den enkelte. Det kan være meget forskelligt hvordan vægtningen af de tre metoder bliver. Det afhænger af den enkelte problemstilling og det enkelte menneskes erfaring med at arbejde med sig selv og evne/mod til at se ind ad.

Coaching handler om at stille nysgerrige og udfordrende spørgsmål i forhold til de mål, du ønsker at opnå eller den udfordring du står overfor. Derfor er coaching en universel metode, der kan anvendes til både personlig og faglig udforskning.

Jeg er uddannet og certificeret coach og har mange timers træning og erfaring i det felt. Endvidere er jeg uddannet psykoterapeut og kan også bruge terapeutiske metoder hvis der er brug for det. Det er oftest i arbejdet med det personlige lederskab at det kan være hensigtsmæssigt.

Ring eller skriv og lad os tale uforpligtende om, hvordan coaching måske kan være vejen for dig hen imod dine personlige og forretningsmæssige mål. Jeg kigger gerne forbi hos dig eller din virksomhed så vi kan tale om det du har behov for at tale om.

.