Jeg arbejder med lederskab

Jeg arbejder med den del af lederskabet der handler om det relationelle. Det der ligger i relationen mellem dig og dine medarbejdere og dine kollegaer. F.eks. når du oplever at de andre er besværlige og irriterende eller hvis du oplever at dialogen er svær og der ofte opstår misforståelser.

Jeg arbejder med, og er optaget af, at styrke dine evner til at håndtere ”besværlige” mennesker i enhver situation!

Personligt lederskab

Også dit personlige lederskab er jeg optaget af. Lederskabet af dig selv, dit parforhold, din familie, din karriere og dit fokus i tilværelsen i almindelighed. Alt det vores samfund giver anledning til, at vi som individer skal tage ansvar for.

Min portefølje er en bred og solid vifte af erfaringer og kompetencer som kan være en hjælp til at udvikle både dit professionelle og dit personlige lederskab.